ARHIKULTURA je Procesov projekat unapređenja svesti o prostoru i razvoja arhitektonske pismenosti i kulture. Realizuje se kroz različite programe arhitektonskih radionica, namenjenih deci i mladima.    
     
  Projekat je zvanično pokrenut u januaru 2013. realizacijom programa "Grad ptica" u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom Majdan. Nakon uspešne pilot saradnje, dogovoreno je i pokretanje ARHIKULTURE kao redovnog programa u Majdanu.    
     
     
  AKTUELNI CIKLUS ARHIKULTURE traje od 6. marta do 5. juna 2013.    
  Arhitektonske radionice u Majdanu se realizuju u ciklusima koji prate školski kalendar. Svaki ciklus je osmišljen oko jedne od šest centralnih tema programa: PROSTOR, OBLIK, ALATI, MATERIJAL, AMBIJENT, GRAD    
     
  Detaljne informacije o Arhikulturi u Majdanu >              
       
     
  PROCES koordinira BINA edukativne programe od 2010. godine. Programi se svake godine koncipiraju "po meri" godišnje teme BINA-e, a tradicionalno se dešavaju svakog proleća.    
     
  Kroz BINA radionice težimo da uključimo škole, odn. cela odeljenja kao učesnike, nasuprot konceptu Arhikulture koji je otvoren za zainteresovane pojedince. Na ovaj način pokušavamo dopreti i do onih đaka koji ne pokazuju interesovanje za vanškolske programe.    
     
     
  Poslednja BINA je donela prošireno polje delovanja edukativnih programa uključivanjem velikog broja srednjoškolaca. Tradicionalno, radili smo i sa starijim i mlađim osnovcima.    
     
  detaljnije o BINA edukativnim programima >    
         
     
  Pored kontinuiranih programa, PROCES vrlo često realizuje i kratkoročne programe, po pozivu muzeja, festivala ili institucija - poput male zimske škole arhitekture "Grad ptica" ili Letnje škole arhitekture u Petnici.    
     
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
   
 
Proces edukativna arhitektura 2012 / 2013