PROCES edukativna arhitektura je nezavisna organizacija koja se bavi edukacijom dece i mladih o prostoru, arhitekturi i održivom razvoju. Okuplja profesionalce iz sfera arhitekture, umetnosti, pedagogije, kulture.        
           
  Samostalno i kroz partnerstva s institucijama i srodnim organizacijama, realizuje edukativne programe koji imaju za cilj jačanje svesti o prostoru i razvoj arhitektonske, estetske i tehničke pismenosti i kulture.   PROCES je registrovan kao udruženje građana februara 2012.  
     
           
         
  Proces su osnovali arhitekti Biljana i Bratislav Branković, kao nadgradnju višegodišnje prakse autorskih angažmana.    
    _radna biografija_Biljana Branković >             _radna biografija_Bratislav Branković >  
  Proces nema fiksno članstvo, već okuplja timove saradnika prema zahtevima projekata.    
  Multidisciplinarnost većine projekata donosi nam saradnju sa arhitektama, umetnicima, stvaraocima u kulturi i obrazovanju, kako profesionalcima tako i studentima.   _logo_srb_dowload >   _logo_eng_download >
       
         
               
             
               
               
                 
                   
                     
                   
                   
                         
                         
                         
                           
                             
                             
   
 
Proces edukativna arhitektura 2012 / 2013