U PROCESu saradjujemo sa studentima na obostrano zadovoljstvo i korist. Radimo na arhitektonskim i edukativnim projektima i zajedno se razvijamo kroz nove profesionalne i ljudske veze i poduhvate. Saradnja je često inicirana i od strane samih studenata, varira u smislu trajanja i vrste angažmana.    
    Studenti koji žele da dobijaju pozive za radionice koje PROCES koordinira mogu nam poslati svoje kontakt podatke na mail >  
     
                         
       
  U našem prostoru je moguće organizovati timski rad na konkursnim i istraživačkim projektima, na inicijativu samih studenata ili po pozivu PROCESa.   Na edukativnim projektima na kojima radimo često su potrebni saradnici / volonteri za rad u pripremi i realizaciji radionica. Angažman se najčešće odnosi na direktni rad sa decom.   Studenti su, takođe, često angažovani na poslovima foto i video dokumentovanja procesa i rezultata rada na projektima i radionicama. Većinu videa na ovom sajtu su napravili upravo studenti.  
       
       
       
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
                             
                             
   
 
Proces edukativna arhitektura 2012 / 2013