Svoju misiju podizanja svesti o prostoru, buđenja dečije radoznalosti i razvoja njihove arhitektonske, estetske i tehničke pismenosti i kulture, PROCES ostvaruje kroz tri modula delovanja:   samostalne projekte   archiPLAY edukativne alate   projekte po pozivu  
   
         
  Jedno od PROCESovih osnovnih opredeljenja su samoinicirani projekti i saradnje sa srodnim organizacijama. Nakon višegodišnjeg rada na kratkoročnim edukativnim programima, PROCES je pokrenuo samostalni projekat kontinuirane edukacije o prostoru - ARHIKULTURA.    
     
     
  ARHIKULTURA je namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta i realizuje se kroz tematske cikluse radionica koje prate ritam školskog kalendara. Projekat se realizuje u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom Majdan.    
     
  Detaljnije o ARHIKULTURA edukativnom programu >    
         
     
  Kroz rad na edukativnim programima i sopstveno iskustvo roditeljstva, razvili smo veliki broj alata i metoda za rad sa decom na osnaživanju njihove svesti o prostoru i razvoju prostornog mišljenja. Tako smo shvatili da naša delatnost poseduje potencijal razvoja u pravcu male manufakture.    
     
     
  Rezultat je pokretanje PROCESovog brenda edukativnih alata - arciPLAY.    
      Detaljnije o archiPLAY brendu >  
     
   
  Proces radi projekte po pozivu za institucije kulture, obrazovne ustanove i manifestacije. Okosnica svakog od njih je problematika prostora i direktno uključivanje publike.  
   
  Ova vrsta projekata je najčešće kratkoročna i za polazište ima tematske izložbe, stalne postavke, godišnje teme strukovnih manifestacija i sl.  
   
  Na ovaj način, do sada smo sarađivali sa Društvom arhitekata Beograda, Muzejem grada Beograda, Dečijim kulturnim centrom Majdan, Centrom za promociju nauke, Kulturnim centrom Beograda, Dečijim kulturnim centrom, Arhitektonskim fakultetom, Istraživačkom stanicom Petnica, Save the children.  
   
       
                   
                             
   
 
Proces educational architecture 2012 / 2013